Leons jaren

1944 – geboren in Helmond
1963 – 1967 kunstacademie Den Bosch
1970 – onderdeel van ‘De Zware Van Nelle club’. Veevoederzakken worden gebruikt als canvas
1975 – pachter van een stal en een weiland in het Sterrebos.
1975 – eerste expositie in ‘t Hoogt Utrecht. Start van vele exposities door Nederland
1982 – voor het eerst schildert Leon de schilder, als silhouet bij twee ramen
1992 – Leon wordt overgehaald ook op doek te gaan schilderen
1997 – verzamelaar Dick Wachters richt de ‘Stichting Adriaans’ op
1998 – boek ‘Adriaans zonder Land’ verschijnt
2000 – na vele jaren van proberen, toestemming om in boerderij Sterrebos te gaan wonen
2002 – documentaire ‘Eigen weg’ door Pieter Verhoeff
2004 – Leon schildert zijn laatste doek ‘Into Heaven’
2004 – 1 februari plotseling overlijden

Losstaand van mijzelf en eigen belang,
voltrekt zich de kunst van de 20e eeuw ook middels mijn hand —
door het zielement
van de aarde
te koppelen aan ‘n
imaginair en voelbaar
firmament
wat zichtbaar is
in mijn werk.
geen trauma
geen egotripperij
geen zelfoverschatting
maar eenvoudig —
en simpelweg
Pure bezieling

Leon Adriaans, 60’er jaren

1975, Leon pacht stal en stuk land Sterrebos

Into heaven. Leon’s laatste werk. Vlak voor zijn plotselinge overlijden.

© Copyright Leon Adriaans Stichting